ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3